Články a publikace

Firma WaVe Structural Design byla zapojena do projektování konstrukcí popisovaných v níže uvedených publikacích, nebo přímo spolupracovala (členové našeho týmu) na tvorbě těchto publikací. Rozsah zapojení WaVe Structural Design je uveden v každé z těchto odborných publikací.

Technická publikace „Konstrukce šikmých střech”

Technická publikace “Konstrukce šikmých střech” byla vydána vydavatelstvím Grada Publishing, a.s. Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D z naší firmy WaVe Structural Design se podí...

Rozhledna “Bohdanka”

Článek uveřejněný v časopise “Konstrukce” popisuje návrh a realizaci jedné z nejvyšších samostatně stojících vyhlídkových věží z dřevěné kulatiny na světě. Ing. Zdeněk Ve...

Základní škola „Oak Meadow”

Článek Amandy Birch publikovaný v časopisu „Building Design“ se zabývá první britskou školou postavenou ve standardu pasivního domu. Firma WaVe Structural Design navrhla...

Pokoj s výhledem

Článek Johna Hearne publikovaný v časopisu „Construct Ireland“ se zabývá dřevěným domem postaveným na vyhlídce nad zálivem v irském Sligo. Firma WaVe Structural Design na...

Experimentální analýza chování polotuhých …

Článek napsaný pro mezinárodní konferenci v Sofii (plný název je „Experimental analysis of semi-rigid behaviour of steel-to-timber joints with slotted-in plates“) analyzu...

Analýza spojů typu ocel-dřevo...

Článek napsaný pro mezinárodní konferenci v Sofii (plný název je „Analysis of steel-to-timber connections in timber structures“) analyzuje použití a reálné chování spojů ...

Inovativní typy dřevěných konstrukcí se spoji typu...

Článek napsaný pro mezinárodní konferenci v Sofii (plný název je „Innovative types of timber structures with steel-to-timber connectors“) analyzuje reálné chování silně z...