Analýza spojů typu ocel-dřevo…

Článek napsaný pro mezinárodní konferenci v Sofii (plný název je „Analysis of steel-to-timber connections in timber structures“) analyzuje použití a reálné chování spojů typu ocel-dřevo s vkládanými styčníkovými plechy ve velkorozponových dřevěných konstrukcích. Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D z naší firmy WaVe Structural Design je jedním z autorů článku, který vznikl v rámci doktorského studia. Firma WaVe Structural Design využívá znalosti získané v průběhu výzkumu těchto spojů k průběžnému vylepšování našich staveb a konstrukcí.

STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Analysis of steel-to-timber connections in timber structures, Proceedings International Conference, VSU 2004, ISBN 954-91127-6-4, “L. Karavelov” Civil Engineering Higher School, SOFIA, Sofia, Bulgaria