Experimentální analýza chování polotuhých …

Článek napsaný pro mezinárodní konferenci v Sofii (plný název je „Experimental analysis of semi-rigid behaviour of steel-to-timber joints with slotted-in plates“) analyzuje momentovou tuhost a únosnost v tahu silně zatížených spojů dřevěných konstrukcí. Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D z naší firmy WaVe Structural Design je jedním z autorů článku, který vznikl v rámci doktorského studia. Firma WaVe Structural Design využívá znalosti získané v průběhu výzkumu těchto spojů k průběžnému vylepšování našich staveb a konstrukcí.

STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Experimental analysis of semi-rigid behaviour of steel-to-timber joints with slotted-in plates, příspěvek na konferenci Proc. Of VSU’2005 International Conference, “Ljuben Karavelov” Civil Engineering Higher School, “Ljuben Karavelov” Civil Engineering Higher School, Sofia