Inovativní typy dřevěných konstrukcí se spoji typu…

Článek napsaný pro mezinárodní konferenci v Sofii (plný název je „Innovative types of timber structures with steel-to-timber connectors“) analyzuje reálné chování silně zatížených spojů typu ocel-dřevo s vkládanými styčníkovými plechy a jejich užití v realizovaných konstrukcích. Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D z naší firmy WaVe Structural Design je jedním z autorů článku, který vznikl v rámci doktorského studia. Firma WaVe Structural Design využívá znalosti získané v průběhu výzkumu těchto spojů k průběžnému vylepšování našich staveb a konstrukcí.

STRAKA, B.; VEJPUSTEK, Z.; HRADIL, P., Innovative types of timber structures with steel-to-timber connectors, příspěvek na konferenci Proc. of VSU’2003 Jubilee International Conference, “Ljuben Karavelov” Civil Engineering Higher School, ISBN 954-91127-1-3, “Ljuben Karavelov” Civil Engineering Higher School, Sofia