Novinky

01/02/2013 Technická publikace “Konstrukce…

Technická publikace “Konstrukce šikmých střech” (ISBN: 978-80-247-4205-2) byla vydána vydavatelstvím Grada Publishing, a.s. Kniha je v češtině. Ing. Zdeněk Vejpustek, ...

01/05/2012 Dlouhodobý experimentální výzkum

Experiment analyzuje chování lepeního dřeva při dlouhodobém zatížení a expozici v různých klimatických podmínkách. Firma WaVe Structural Design se podílí jako technic...

01/03/2012 Heerbrugg konference

Firma WaVe Structural Design se zúčastnila konference ve švýcarském Heerbruggu. Konference byla zaměřena na spoje dřevěných konstrukcí. Navštívili jsme také odbornou pres...

01/02/2012 Gratulujeme k promoci!

Ing. Markéta Kluďáková obhájila diplomovou práci a byla promována na brněnském VUT, Stavební fakultě. Díky kvalitě její diplomové práce a výtečným studijním výsledkům zís...

14/09/2011 Úspěšné zakončení školicí stáže

Děkujeme Bc. Markétě Kluďákové, studentce z brněnského VUT, Stavební fakulty. Vynikajícím způsobem splnila cíle školicí stáže. Firma WaVe Structural Design zajišťovala 3,...

21/06/2011 Článek o rozhledně „Bohdanka“

Článek o rozhledně „Bohdanka“ v obci Bohdaneč byl uveřejněn v časopise „Konstrukce“. Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D z WaVe Structural Design se podílel na článku jako jeden ...

07/06/2011 Začátek školicí stáže v rámci programu Erasmus

Vítáme v naší firmě vysokoškolskou studentku Bc. Markétu Kluďákovou, která přijela na stáž v rámci programu Erasmus z brněnského VUT, Stavební fakulty. WaVe Structural De...

14/05/2011 Rozhledna „Bohdanka“ otevřena

Rozhledna „Bohdanka“ v obci Bohdaneč byla dnes otevřena. Pro více informací prosím navštivte: - Projekty nebo Články na našich webových stránkách - obec Bohdaneč - ...