01/05/2012 Dlouhodobý experimentální výzkum

Experiment analyzuje chování lepeního dřeva při dlouhodobém zatížení a expozici v různých klimatických podmínkách.

Firma WaVe Structural Design se podílí jako technický konzultant pro Ing. Jana Vaněrka, Ph.D. (vedoucí projektu, FAST VUT, Brno, ČR).

Jméno projektu je: “Komplexní hodnocení trvanlivosti lepených dřevěných prvků”, GA ČR P104-11-1557