01/02/2012 Gratulujeme k promoci!

Ing. Markéta Kluďáková obhájila diplomovou práci a byla promována na brněnském VUT, Stavební fakultě. Díky kvalitě její diplomové práce a výtečným studijním výsledkům získala 3 uznání děkana Fakulty stavební a medaili Signum Prosperitatis za vynikající studijní výsledky. Během školicí stáže v rámci evropského výměnného programu pro studenty (Erasmus) firma WaVe Structural Design podporovala a konzultovala její diplomovou práci.