Dřevostavby rodinných domů

Ze stavebních plánů a adresy stavby provádíme detailní výpočty klimatického zatížení, na jejichž základě projektujeme cenově příznivou, ale přitom dostatečně stabilní nosnou konstrukci dřevostavby. Současný trend otevřených prostor a velkých skleněných ploch v obvodových zdech často komplikuje návrh nosné konstrukce domu a jeho následné provedení je nákladné. V těchto situacích naše zkušenosti s inovativními návrhy nosných i nenosných ztužujících zdí, vazníkových ztužujících panelů, ztužujících rámů a podlahových/střešních diafragmat mohou pomoci řešit problémy a snižovat náklady našich klientů.

V průběhu projektování stavby zohledňujeme přenos zvuku, požární odolnost, možné problémy s kmitáním a samozřejmě jednoduchost a výhodnost pro výstavbu a výrobu. Konstrukce navrhujeme z rostlého dřeva, křížem laminovaného dřeva, vrstveného dřeva, lepeného dřeva nebo z konstrukčních výrobků na bázi dřeva.

Všechny výpočty, výkresy a detaily firma WaVe Structural Design dodává v PDF formátech, které umožňují snadný tisk a zjednodušují posílání datových souborů e-mailem. Pokud bude mít klient zájem, může firma WaVe Structural Design nabídnout architektonické studie, 3D modely, prováděcí dokumentaci a výrobní výkresy.

Fotografie, které přímo souvisí s touto problematikou, můžete nalézt na stránkách firmy WaVe Structural Design zde.