Speciální konstrukce

Naše zkušenosti s dřevěnými konstrukcemi velkých rozponů, jako jsou mosty, haly a věže nám dovolují nabídnout služby všem klientům, kteří se podílejí na návrhu neobvyklých, rozměrných nebo extrémně zatížených dřevěných konstrukcí.

Zkušenosti se speciálními spoji, které jsme využili v našich předešlých projektech, a zapojení v akademickém výzkumu dřevěných spojů nám dovoluje poskytnout našim klientům specializované poradenské služby. Doufáme, že takto vybaveni můžeme našim klientům pomoci při řešení složitých nebo neobvyklých úkolů.

Diagnostikujeme vady dřevostaveb a jsme schopni asistovat klientům při jejich odstranění včetně technické podpory v případě reklamací. Můžeme zajistit odborné posudky konkrétních detailů nebo můžeme dodat kompletní konstrukční řešení dané problematiky spolu s výpočty, výkresy a stavebními detaily. Návrh opravy, sanace či rekonstrukce dřevostaveb provádíme s vysokou mírou zapojení klienta a s využitím nejnovějších poznatků akademického výzkumu.

Máme zkušenosti s presentací atypických staveb v širší odborné komunitě, reklamou těchto staveb a napojením na výzkum v oboru. Lze zajistit i překlady, technické články nebo spolupráci na vývoji Vašich produktů (více na straně Vývoj).

Všechny výpočty, výkresy a detaily firma WaVe Structural Design dodává v PDF formátech, které umožňují snadný tisk a zjednodušují posílání datových souborů e-mailem. Pokud bude mít klient zájem, může firma WaVe Structural Design nabídnout architektonické studie, 3D modely, prováděcí dokumentaci a výrobní výkresy.

Fotografie, které přímo souvisí s touto problematikou, můžete nalézt na stránkách firmy WaVe Structural Design zde.