Střechy pro všechny objekty

Nabízíme návrh konstrukčního řešení střechy jakéhokoliv objektu s důrazem na potřeby klienta, rychlou a snadnou montáž, dostatečnou tuhost a příznivou cenu výsledné stavby. Jako standardní součást našich projektů poskytujeme detailní výkresy spojů pro všechny navržené prvky. Výkaz výměr, stavební výkresy, výpočty vazníků a detaily pro výrobu vazníků jsou obvykle také zpracovávány. Zatížení větrem a sněhem určujeme přesně na základě adresy stavby. Geometrické návaznosti střechy na spodní stavbu a na architektonický záměr vždy pečlivě ověřujeme. Dlouhodobé zkušenosti se stovkami vyprojektovaných a realizovaných střech nám umožňují zvolit vhodnou variantu pro jakéhokoliv klienta s jistotou, že na stavbě vyroste bezpečná a přitom cenově příznivá střecha.

V projektu mohou být uvažovány solární nebo fotovoltanické panely, technická zařízení a vedení skrytá uvnitř konstrukce střechy, dělící protipožární stěny (pokud jsou v projektu požadovány), speciální zatížení apod.

Všechny výpočty, výkresy a detaily firma WaVe Structural Design dodává v PDF formátech, které umožňují snadný tisk a zjednodušují posílání datových souborů e-mailem. Pokud bude mít klient zájem, může firma WaVe Structural Design nabídnout architektonické studie, 3D modely, prováděcí dokumentaci a výrobní výkresy.

Fotografie, které přímo souvisí s touto problematikou, můžete nalézt na stránkách firmy WaVe Structural Design zde.