Vícepodlažní a rozlehlé stavby

Stejně jako u jednodušších dřevostaveb, stavební plány a adresa stavby poskytují všechny informace, které potřebujeme k výpočtům detailního klimatického zatížení. Malé rozdíly v zatížení či ve zvolené konstrukci mohou u vícepodlažních budov komplikovat návrh celkové stability domu a zvyšovat náklady na stavbu jako celek. Naše zkušenosti s v praxi ověřenými inovativními řešeními prostorové stability budov (vazníkových ztužujících panelů, nosných i nenosných ztužujících panelů, křížem laminovaného dřeva, ztužujících rámů, parapetů, zábradlí a podlahových/střešních diafragmat) mohou přinést klientovi takový návrh stavby, který příznivě ovlivní výslednou cenu díla.

WaVe Structural Design má zkušenosti s řešením celé řady problémů, které jsou obvyklé právě u vícepodlažních budov (přenos zvuku, požární odolnost zdí a stropních konstrukcí, problémy kmitání podlah, disproporční kolaps a robustnost). Naše zkušenosti s návrhem velkorozměrových panelů (jak u zdí, tak i u podlah) spolu s vhodnými detaily spojů umožňují takové řešení dřevostaveb, které respektuje jejich hlavní výhody – rychlost výstavby a cenovou dostupnost.

Všechny výpočty, výkresy a detaily firma WaVe Structural Design dodává v PDF formátech, které umožňují snadný tisk a zjednodušují posílání datových souborů e-mailem. Pokud bude mít klient zájem, může firma WaVe Structural Design nabídnout architektonické studie, 3D modely, prováděcí dokumentaci a výrobní výkresy.

Fotografie, které přímo souvisí s touto problematikou, můžete nalézt na stránkách firmy WaVe Structural Design zde.